Algemeen

Educatie, met name van jongeren, heeft altijd een belangrijk deel van het jaarprogramma van het Valerius Ensemble uitgemaakt. Het Valerius Ensemble probeert via het principe “jong geleerd oud gedaan” bij de jeugd de interesse voor muziek te wekken.

Het begint al met het bezoeken van jonge kinderen in het klaslokaal. De meeste kinderen maken dan voor het eerst kennis met klassieke muziek, vaak met als uitkomst “klassieke muziek is best gaaf”.
De kinderen bezoeken in het klaslokaal en het bijwonen door een schoolklas van een repetitie met aansluitend een concert blijkt een goede formule. Belangrijk bij deze schoolconcerten is dat de afstand tot de musici klein is, je kunt de violiste aanraken en de klarinettist laat zien hoeveel geluid er uit zijn instrument komt. De kinderen worden nauw bij het spel betrokken. Interesse en nieuwsgierigheid worden gewekt.
Bij het bijwonen van de repetities is goed te zien en te horen dat muziek maken mensenwerk is, je zit dicht op de musici, je hoort hen overleggen, je hoort de vorderingen, foute noten worden direct “afgestraft” en er wordt gespeeld zonder dirigent.

Het educatieve programma van het Valerius is echter nog breder dan alleen deze schoolconcerten, zo is er het programma “Speel je in de kijker”, is samen met het jeugdtheater Sonnevanck de speciaal geschreven muziektheaterproductie “Oost is Oost en West is West” uitgevoerd, zijn er doe-mee concerten gegeven alsmede piano-estafettes met muziekschoolleerlingen. Dit laatste ondermeer nog bij het 25jarig jubileum in 2013.
Een speciaal educatief project, maar dan voor een breder publiek, is het zogeheten lezersconcert. Amateurmusici van alle leeftijden worden samengebracht in een orkest met als doel, na een aantal repetities onder leiding van dirigenten van naam, een gezamenlijke uitvoering te geven. Voor dit concert wordt een speciaal arrangement geschreven. Zo zijn in 2012 alle symfonieën van Beethoven samengebracht tot een “Beethoven-arrangement”.
In het seizoen 14/15 zal het lezersconcert opnieuw worden gehouden. Een nieuw arrangement zal hiervoor worden geschreven.

Op dit moment wordt er eveneens aan gewerkt het programma van “Speel je in de kijker” voor het lopende dan wel het volgende seizoen opnieuw vorm te geven.