Corina Liefers

Hoorn

Vanaf haar negende wist Corina Liefers precies waar haar passie lag: bij de hoorn. Direct na haar middelbare school volgt ze haar gevoel. Corina gaat studeren aan het Noord Nederlands Conservatorium in Groningen bij Frank Brouns en Hans Dullaert. De tweede fase van haar studie volgt ze in Den Haag aan het Koninklijk Conservatorium bij Hans Dullaert. Na haar afstuderen in 2002 pakt Corina haar hoorn en vertrekt naar Oslo om daar een masterprogramma te volgen aan de Norges musikkhøgskole bij Frodis Ree Wekre. Haar muzikale kennis over de hoorn wordt uitgebreid door lessen natuurhoorn te volgen. In Nederland speelt Corina van 1997 tot 2001 in het Nationaal Jeugd Orkest. Daarna trekt ze Europa in om als eerste hoorniste te gaan spelen bij het European Union Youth Orchestra. Sinds 2004 is Liefers eerste hoorniste bij het HET Symfonieorkest. Daarnaast neemt Corina deel aan het ensemble A(i)rco en het Valerius Ensemble.