Onze sponsoren

Het Valerius Ensemble is de subsidiegegevende instanties erkentelijk voor hun onmisbare bijdragen zonder welke haar doelstellingen, het hoogwaardig spelen van klassieke kamermuziek, het uitdragen daarvan, het verzorgen van educatieve projecten alsmede een bijdrage te leveren aan de muziekbeleving van ouderen in zorgsituaties, niet uitvoerbaar zouden zijn.