Organisatie

Artistieke leiding

Hanneke Nijs en Corina Liefers 

Zakelijk 

Hanneke Nijs

Telefoon mobiel 06 53834072
email: hannekenijs@gmail.com

ANBI

ANBI INFORMATIE

Statutaire naam
Stichting Valerius Ensemble


RSIN
8006.83.961

Adres
Leemhorst 31, 7468KA  Enter

Doelstellingen
Ondersteuning van de doelstellingen van het Valerius Ensemble te weten het brengen van klassieke kamermuziek op de Nederlandse podia en waar mogelijk jeugdmuziekeducatie alsmede het in contact brengen van jongeren met klassieke muziek.
Wijze waarop doelen worden gehaald.
Dienstbaar en ondersteunend zijn aan het Valerius Ensemble, ondermeer t.a.v. de zakelijke leiding, de PR, de sponsorwerving, de programmering en het leggen van de nodige contacten.

Beleidsplan
Het beleid van de Stichting is gericht op instandhouding en ondersteuning van het ensemble. Het beleid is gericht op sponsorwerving, PR, leggen van contacten en ondersteuning van de programmering waar nodig.
Financieel is het beleid gericht op het in balans houden van de inkomsten en uitgaven.
Behoudens financiële bijdragen van derden heeft de Stichting geen inkomsten. Er zijn inkomsten uit de gegeven uitvoeringen maar deze dekken de kosten niet.

Bestuursamenstelling
J.H.G. Voortman, Losser (voorzitter)
G. Vergeer, Enschede (penningmeester)
A.G.M. Mensink, Enschede (voorzitter van de Stichting “Vrienden v. h. Valerius Ensemble”)
A. van der Lof-de Groen, Almelo
I.E.C. Blans, Enschede
R.P.A.M. Polman, Enschede
W. van der Veen, Enschede

Beloningsbeleid
Het bestuur is geheel onbezoldigd evenals de artistieke leiding. De zakelijke ontving per 01-01-2022 geen vergoeding meer. Een drietal personen ontvangt een vergoeding ad € 39,- per maand voor telefoonkosten. 

Jaarverslag en jaarrekening
Jaarverslag over 2022

Het bestuur is over 2022 drie keer bij elkaar gekomen, waarvan verslagen gemaakt.

Het jaar is financieel afgesloten, de jaarrekening is in de bestuursvergadering van 29 maart 2023 goedgekeurd en ondertekend door de bestuursleden .
De jaarrekening staat op deze website onder  (klik hierna op  …)  https://valeriusensemble.nl/jaarrekening-2022-2/

Stichting Valerius Ensemble is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede: 41030638

IBANnummer STG Valerius Ensemble               NL86 RABO 0396768180   bic  RABONL2U

Bestuur Stichting Vrienden Valerius Ensemble

Stichting Vrienden van het Valerius Ensemble is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede: 41030864

Postadres: Leemhorst 31, 7468KA  Enter

A.G.M. Mensink (voorzitter)
W. Boerman (secretaresse)
J. Wesseling – Lubberink (penningmeester)
T. Posthuma

IBANnummer STG Vrienden van het Valerius  NL24 RABO 0396768229   bic   RABONL2U