Organisatie

Artistieke leiding

René Geesing 

Zakelijk leider

André Jekel
Leemhorst 31
7468KA  Enter

Telefoon mobiel 06 5121 8440
email: ajekel@valeriusensemble.nl

Bestuur Stichting Valerius Ensemble

J.H.G. Voortman, Losser (voorzitter)
G.C. Vergeer, Enschede (penningmeester)
A.G.M. Mensink, Enschede (voorzitter van de Stichting “Vrienden v. h. Valerius Ensemble”)
A. van der Lof-de Groen, Almelo
I.E.C. Blans, Enschede
R.P.A.M. Polman, Enschede
W. van der Veen, Enschede

Stichting Valerius Ensemble

Stichting Valerius Ensemble is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede: 41030638

IBANnummer STG Valerius Ensemble               NL86 RABO 0396768180   bic  RABONL2U

Bestuur Stichting Vrienden Valerius Ensemble

Stichting Vrienden van het Valerius Ensemble is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede: 41030864

A.G.M. Mensink (voorzitter)
W. Boerman (secretaresse)
J. Wesseling – Lubberink (penningmeester)
T. Posthuma

IBANnummer STG Vrienden van het Valerius  NL24 RABO 0396768229   bic   RABONL2U