Organisatie

Artistieke leiding

René Geesing

Zakelijk leider

André Jekel
Leemhorst 31
7468KA  Enter

Telefoon mobiel 06 5121 8440
email: ajekel@valeriusensemble.nl

ANBI

ANBI INFORMATIE

Statutaire naam
Stichting Valerius Ensemble


RSIN
8006.83.961

Adres
Leemhorst 31, 7468KA  Enter

Doelstellingen
Ondersteuning van de doelstellingen van het Valerius Ensemble te weten het brengen van klassieke kamermuziek op de Nederlandse podia en waar mogelijk jeugdmuziekeducatie alsmede het in contact brengen van jongeren met klassieke muziek.
Wijze waarop doelen worden gehaald.
Dienstbaar en ondersteunend zijn aan het Valerius Ensemble, ondermeer t.a.v. de zakelijke leiding, de PR, de sponsorwerving, de programmering en het leggen van de nodige contacten.

Beleidsplan
Het beleid van de Stichting is gericht op instandhouding en ondersteuning van het ensemble. Het beleid is gericht op sponsorwerving, PR, leggen van contacten en ondersteuning van de programmering waar nodig.
Financieel is het beleid gericht op het in balans houden van de inkomsten en uitgaven.
Behoudens financiële bijdragen van derden heeft de Stichting geen inkomsten. Er zijn inkomsten uit de gegeven uitvoeringen maar deze dekken de kosten niet.

Bestuursamenstelling
J.H.G. Voortman, Losser (voorzitter)
G. Vergeer, Enschede (penningmeester)
A.G.M. Mensink, Enschede (voorzitter van de Stichting “Vrienden v. h. Valerius Ensemble”)
A. van der Lof-de Groen, Almelo
I.E.C. Blans, Enschede
R.P.A.M. Polman, Enschede
W. van der Veen, Enschede

Beloningsbeleid
Het bestuur is geheel onbezoldigd. De artistieke leiding (geen lid van het bestuur) en de penningmeester ontvangen een vergoeding ad € 39,- per maand voor telefoonkosten e.d. De zakelijk leider (geen lid van het bestuur) ontvangt € 850,- bruto per maand alsmede een vergoeding voor telefoonkosten ad € 39,- eveneens per maand.

Jaarverslag en jaarrekening
Jaarverslag over 2020

Het bestuur heeft over 2020 niet bij elkaar kunnen komen in verband met de Coronamaatregelen.

Het jaar is financieel afgesloten, de jaarrekening is per mail (i.v.m. Coronamaatregelen) goedgekeurd door de bestuursleden .
De jaarrekening staat op deze website onder  (klik hierna op Stichting …)  Stichting Valerius Ensemble Jaarrekening 2020

Stichting Valerius Ensemble is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede: 41030638

IBANnummer STG Valerius Ensemble               NL86 RABO 0396768180   bic  RABONL2U

Bestuur Stichting Vrienden Valerius Ensemble

Stichting Vrienden van het Valerius Ensemble is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede: 41030864

Postadres: Leemhorst 31, 7468KA  Enter

A.G.M. Mensink (voorzitter)
W. Boerman (secretaresse)
J. Wesseling – Lubberink (penningmeester)
T. Posthuma

IBANnummer STG Vrienden van het Valerius  NL24 RABO 0396768229   bic   RABONL2U