Speel je in de kijker

INTRODUCTIE
“Speel je in de kijker” is een project waar getalenteerde (muziek)schoolleerlingen de mogelijkheid wordt geboden om met professionele(kamer)-musici van het Valerius Ensemble te werken, te repeteren en op te treden. Het is een samenwerkingsproject tussen de muziekscholen/kunstencentra en het Valerius Ensemble.

Het project is ontwikkeld over de periode 2007/2008 en verder ontwikkeld in de periode 2010. Op dit moment wordt gewerkt aan een opzet uit te voeren in 2015.

SPEEL JE IN DE KIJKER  2008
DE  EERSTE  EDITIE
In 2008 vond de eerste editie plaats bestaande uit audities, repetities, instructies en begeleiding met als finale concerten in Deventer, Zwolle en Hengelo. Zowel leerlingen, ouders, publiek en musici hebben deze eerste uitvoeringen als een groot succes ervaren. De kwaliteit van het programma, de uitvoeringen van de individuele musici en de muziekschoolensembles stonden op een hoog niveau. De organisatie liep perfect.

Het evaluatieverslag gaf aan: ” Iedereen heeft dit project als een feest ervaren”, “het geheel had een zeer positieve uitstraling op zowel de deelnemers als het publiek”‘, het was laagdrempelig en het had toch een chique karakter.
Van de repetities en concerten is indertijd een DVD gemaakt onder de subtitel “Jong talent ontmoet het Valerius Ensemble”.

AUDITIES
Aan de audities deden 16 solisten mee waarvan er 5 werden uitgekozen voor een solistisch optreden. Daarnaast werden uit de auditanten nog 6 leerlingen gekozen die in een voor de gelegenheid samengesteld ensemble hebben deelgenomen aan de concerten.

Ook deden vier ensembles van de deelnemende muziekscholen mee aan de auditie.

REPETITIES
De repetities waren openbaar. Iedereen werd in de gelegenheid gesteld te komen luisteren. Dit had een duidelijk motiverend en participerend effect op alle betrokkenen.

CONCERT
Het programma werd in overleg met de deelnemers, de docenten en het Valerius Ensemble vastgesteld. Afwisselend, kwalitatief, hoogstaand, laagdrempelig en educatief. Wat wilde zeggen: voor iedere luisteraar en kijker interessant en goed te volgen.

De presentatie van de concerten was uitermate succesvol, mede dankzij de bijdrage van videokunstenaar Tessa Joosse die i.s.m. met de deelnemers een mooi overzicht heeft gemaakt van de concerten, repetities en privé activiteiten van de deelnemers.
In het evaluatieverslag werd vastgesteld “dat het visuele aspect een. Enorme meerwaarde gaf aan de concerten”.
In totaal werden de concerten bezocht door ruim 350 bezoekers.

PUBLIC RELATIONS
De visuele uitstraling van de flyer, poster, programmaboekje en de DVD was in handen van de grafisch ontwerper Willemien Haagsma en sloot bijzonder goed aan bij de doelgroep en het concept van het project.

SPEEL JE IN DE KIJKER  2010
DOELSTELLINGEN
In de periode 2009-2010 is het project voor de tweede maal uitgevoerd. Voor deze uitvoering zijn de doelstellingen wat meer aangescherpt.

Het doel was drieledig:

  1. Getalenteerde muziekschoolleerlingen in contact brengen met professionele uitvoerende musici om samen te repeteren voor een concertprogramma. Iedere leerling krijgt een persoonlijke “Valeriuscoach” toegewezen om zich te bekwamen in het concertprogramma. Een inspirerende wisselwerking tussen leerling en professional wordt hierbij beoogd.
  2. Het uitvoeren van het concertprogramma samen met een professioneel ensemble op meerdere podia in Overijssel.
  3. Voorbeeldfunctie creëren voor medeleerlingen en nieuw jong publiek waar een enthousiasmerende en inspirerende werking vanuit gaat.

DOELGROEP

Voor de actieve deelname aan het project richt de werkgroep zich op talentvolle leerlingen van de deelnemende muziekscholen. De aan te houden leeftijd werd begrensd op 17 jaar in verband met het educatieve karakter van het project.
De werkgroep hoopt de deelnemende talenten als ambassadeurs van klassieke muziek in hun eigen leeftijdsgroep naar voren te kunnen schuiven.

DE UITVOERING
De uiteindelijke selectie van de deelnemers, alsmede de deelnemende ensembles, vond plaats op 22 november 2009 door middel van audities.

De tweede editie van de “Speel je in de kijker”concerten vond plaats op 19, 20 en 21 maart 2010 in respectievelijk Zwolle, Deventer en Hengelo.
Het enthousiasme over het totale project, van auditie, middels repetitie tot uitvoering kon opnieuw als zeer groot worden omschreven.

SPEEL JE IN DE KIJKER  2014-2015
OPZET
Op dit moment (de tweede helft van 2014) wordt gewerkt aan een derde editie voor “Speel je in de kijker”, uit te voeren in 2015. Andermaal zal het accent voor de deelnemende leerlingen worden gelegd bij het doorlopen van het totale traject van auditie, repetitie en uitvoering. In de verwachting dat niet alleen hiermee een attractief traject ontstaat maar een zo maximaal mogelijk leerproces.